Торговий дім "ЮКОС"

Врегулювання спорів

    Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися шляхом переговорів.

    Споживач має право звернутися зі скаргою до постачальника. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.

    У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.

    Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора ринку природного газу чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування Правил постачання природного газу та правовідносин на ринку природного газу.

    Регулятор забезпечує розгляд скарг на дії суб’єктів ринку природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між суб’єктами ринку природного газу в порядку, що затверджується Регулятором.

    Відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів Регулятор протягом визначеного строку приймає рішення, обов’язкові для виконання суб’єктами ринку природного газу, яких воно стосується. Дане рішення Регулятора може бути оскаржене у суді. Такі рішення підлягають розміщенню на веб-сайті Регулятора, крім тих частин рішення, що містять конфіденційну інформацію. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає розголошенню, визначається Регулятором на підставі клопотання зацікавлених осіб.

    Звернення до Регулятора ринку природного газу не позбавляє сторін права звернення до суду.